Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Standard, CEM II/B-M (P-S) 32,5R

Portland - kompozitni cement, razred čvrstoće 32,5R, prema normi BAS EN 197-1:2013

Standard
Namjena: radovi betoniranja temelja, nenosivih i nosivih betonskih konstrukcija i izrada glazura
Isporuka: u rasutom stanju; u vrećama mase 50 kg i na paletama 1,5 t (30 vreća na paleti), omotano zaštitnom folijom; u vrećama mase 25 kg i na paletama 1,6 t (64 vreće na paleti), omotano zaštitnom folijom

Standard sadrži minimalno 65% portland cementnog klinkera; do 35% miješanog dodatka, kombinacije prirodnog pucolana (tufa - P) i šljake visoke peći (S); regulator vezivanja (prirodni gips). Kombinacija količine i vrste dodataka daje mu usporenu reakciju hidratacije (razvija manju toplotu hidratacije), a pri proizvodnji betona daje dobru obradivost, lakšu ugradnju i povećanu kemijsku otpornost u odnosu na čisti portlandski cement.

Standard 25 kg

Standard 50 kg


Download dokumenata

  • Katalog proizvoda
  • Tehnička uputstva
    Napomena uz tehničko uputstvo: izjava o usklađenosti, kao i tehničko uputstvo nalazi se na svakom pakovanju ako je cement uvrećan, a uz cement u rasutom stanju dobiva se uz svaku pojedinačnu otpremu. Tehničko uputstvo je samo informativnog karaktera.