Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

TB-20, HRN EN 771-1:2005, BAS EN 771-1:2005, SIST EN 771-1:2005

Energetski efikasan termo blok koji štedi vrijeme i novac

TB-20
Dimenzije (mm): 380x200x238
Potrošnja opeke po m2 (kom): 10,7
Masa (kg/kom): 13,7
Pakovanje: 84 bloka na paleti
JNF: 9,3
Težina palete (kg): 1170,8

Termo blok u procesu proizvodnje sadrži lako gorive dodatke, čijim sagorjevanjem u bloku nastaju sitne šupljine (pore) koje bloku daju izuzetne termo-izolacione osobine. Zahvaljujući poroznosti, ima olakšanu masu čime se uveliko olakšava manipulacija blokovima na gradilištu, dok velike dimenzije u odnosu na klasične opekarske proizvode doprinose manjem utrošku blokova po m2, manjoj potrošnji maltera te uštedi vremena pri gradnji. Istovremeno, debeli vanjski zidovi osiguravaju dobru zvučnu izolaciju. Izrađuje se isključivo od prirodnih materijala (glina i piljevina), bez ikakvih sintetičkih dodataka, u potpunosti na evropski način.

Download dokumenata