Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Betoni za klasičnu ugradnju - plastični betoni

MB 10, MB 20, MB 30, MB 40


Osnovni input Nexe betona - cement, čini cement iz palete proizvoda Nexe Grupe.

Korišteni cement u Nexe betonu je Specijal, CEM II/A-M (S-V) 42,5N proizvođača Našicecement d.d., Našice, Hrvatska i u skladu je sa BAS EN 197-1:2013 i BAS EN 197-2:2002.

Agregat za proizvodnju betona je granulacije 0-16 mm i 0-32 mm.

Voda za spravljanje betona je iz gradskog vodovoda i kontrolisana je u skladu sa propisima. Zbog očuvanja okoliša na betonari je u funkciji reciklator vode koji omogućava da određeni postotak reciklirane vode iz procesa proizvodnje / dostave betona ponovno bude iskorišten.

Svi betoni iz redovne ponude su normirani betoni zadanog sastava, kojeg je utvrdio Rudarski institut d.d. Tuzla u skladu s normom EN 206-1. Isti institut radi i ispitivanje komponenti Nexe betona, pri čemu je potvrđeno ispunjavanje zadanih uslova za dobivanje određenih marki betona.

U ovisnosti od vremenskih uvjeta i zahtjeva kupaca vršimo dodavanje određenih hemijskih dodataka za ubrzavanje procesa vezivanja ili usporavanje istog procesa (u slučaju zimskih i ljetnih ekstremnih uslova rada). Pored normiranih betona radimo i projektne betone, kao i betone zadanog sastava gdje kupac definiše recepturu za spravljanje betona.

Download dokumenata