Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslov

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Ponuda kataloga

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Nexe cement 32,5R, PC 35M (P-S) 32,5R

Portland kompozitni cement, klasa standardne čvrstoće 32,5R, prema Pravilniku o kvalitetu cementa (Sl. glasnik RS, br. 34/2013 i 44/2014)

Namena: radovi betoniranja temelja, nenosivih i nosivih betonskih konstrukcija i izrada glazura
Isporuka: u rasutom stanju

Nexe cement 32,5R sadrži minimalno 65% portland-cementnog klinkera; do 35% mešanog dodatka, kombinacije prirodnog pucolana (tufa - P) i šljake iz visoke peći (S); dodatak za regulisanje vremena vezivanja cementa (prirodni gips). Kombinacija količine i vrste dodataka daje mu usporenu reakciju hidratacije (razvija manju toplotu hidratacije), a kod izrade betona poboljšava njegovu sposobnost obrade, lakšu ugradnju i povećanu hemijsku otpornost u odnosu na čisti portland cement.

Download dokumenata

  • Katalog proizvoda
  • Tehnička uputstva
    Napomena uz tehnička uputstva: sertifikat o usaglašenosti, kao i tehnička uputstva uz rasuti cement dobivaju se uz svaku pojedinačnu otpremu. Tehnička uputstva su samo informativnog karaktera.