Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslov

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Ponuda kataloga

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Specijal, PC 20M (S-V) 42,5N

Portland kompozitni cement, klasa standardne čvrstoće 42,5N, prema Pravilniku o kvalitetu cementa (Sl. glasnik RS, br. 34/2013 i 44/2014)

Namena: gradnja inženjerskih građevina u cestogradnji (tuneli, mostovi, vijadukti); gradnja inženjerskih industrijskih objekata (industrijske hale, silosi); prefabrikovani betonski proizvodi (konstrukcijski, nekonstrukcijski); gradnja zgrada
Isporuka: u rasutom stanju

Specijal sadrži minimalno 80% portland-cementnog klinkera; do 20% mešanog dodatka, kombinacije šljake iz visoke peći (S) i silicijumskog letećeg pepela (V); do 5% punila; dodatak za regulisanje vremena vezivanja cementa (prirodni gips). Kombinacija količine i vrste dodataka osigurava mu tražene čvrstoće, a kod izrade betona poboljšava njegovu sposobnost obrade i povećava hemijsku otpornost uz smanjenu toplotu hidratacije u odnosu na čisti portland cement.

Download dokumenata

  • Katalog proizvoda
  • Tehnička uputstva
    Napomena uz tehnička uputstva: sertifikat o usaglašenosti, kao i tehnička uputstva uz rasuti cement dobivaju se uz svaku pojedinačnu otpremu. Tehnička uputstva su samo informativnog karaktera.