Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Standard, CEM II/B-M (P-S) 32,5R

Miješani portlandski cement, razreda čvrstoće 32,5R, prema normi HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)

Standard
Namjena: radovi betoniranja temelja, nenosivih i nosivih betonskih konstrukcija i izrada glazura
Isporuka: u rasutom stanju; u vrećama mase 50 kg i na paletama 1,5 t (30 vreća na paleti), omotano zaštitnom folijom; u vrećama mase 25 kg i na paletama 1,6 t (64 vreće na paleti), omotano zaštitnom folijom

Standard sadrži minimalno 65% portlandskog cementnog klinkera; do 35% miješanog dodatka, kombinacije prirodnog pucolana (tufa - P) i zgure visoke peći (S); regulator vezivanja (prirodni gips). Kombinacija količine i vrste dodataka daje mu usporenu reakciju hidratacije (razvija manju toplinu hidratacije), a pri proizvodnji betona daje dobru obradivost, lakšu ugradnju i povećanu kemijsku otpornost u odnosu na čisti portlandski cement.Standard 25 kg

Standard 50 kg


Download dokumenata

  • Katalog proizvoda
  • Tehnička uputa
    Napomena uz tehničku uputu: izjava o sukladnosti, kao i tehnička uputa nalazi se na svakoj pakovini ako je cement uvrećan, a uz cement u rasutom stanju dobiva se uz svaku pojedinačnu otpremu. Tehnička uputa je samo informativnog karaktera.