Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Specijal, CEM II/A-M (S-V) 42,5N

Miješani portlandski cement, razreda čvrstoće 42,5N, prema normi HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)

Specijal
Namjena: za pripravu betona i morta za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uvjetima gradnje za armirane i nearmirane betonske konstrukcije (mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih betonskih elemenata).
Isporuka: u rasutom stanju; u vrećama mase 50 kg i na paletama 1,5 t (30 vreća na paleti); u vrećama mase 25 kg i na paletama 1,6 t (64 vreće na paleti)

Specijal sadrži minimalno 80% portlandskog cementnog klinkera; do 20% miješanog dodatka, kombinacije zgure visoke peći (S) i silicijskog letećeg pepela (V); do 5% sporednog dodatnog sastojka (punila); regulator vezivanja (prirodni gips). Kombinacija količine i vrste dodataka osigurava mu tražene čvrstoće, a pri proizvodnji betona daje dobru obradivost i povećava kemijsku otpornost uz smanjenu toplinu hidratacije u odnosu na čisti portlandski cement.

Specijal 25 kg

Specijal 50 kg


Download dokumenata

  • Katalog proizvoda
  • Tehnička uputa
    Napomena uz tehničku uputu: izjava o sukladnosti, kao i tehnička uputa nalazi se na svakoj pakovini ako je cement uvrećan, a uz cement u rasutom stanju dobiva se uz svaku pojedinačnu otpremu. Tehnička uputa je samo informativnog karaktera.