Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Premium, CEM I 52,5N

Portlandski cement, razreda čvrstoće 52,5N, prema normi HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)

Namjena: za pripravu betona za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uvjetima gradnje za najzahtjevnije armirane i nearmirane betonske konstrukcije (mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih betonskih elemenata). Odlikuje se visokim početnim i završnim čvrstoćama te uz svojstvo ranog i brzog prirasta početne čvrstoće posebnu primjenu nalazi u proizvodnji betonskih elemenata (željeznički pragovi, stupovi za dalekovode, stupovi i nosači…) gdje omogućuje brzo oslobađanje kalupa.
Isporuka: u rasutom stanju

Premium je čisti portlandski cement oznake CEM I 52,5N, uz dodatak regulatora vezivanja (prirodni gips). Najvišeg je razreda norme tlačne čvrstoće specificiranog u HRN EN 197-1, a koristi se za najzahtjevnije armirane i nearmirane betonske konstrukcije.

Download dokumenata

  • Katalog proizvoda
  • Tehnička uputa
    Napomena uz tehničku uputu: izjava o sukladnosti, kao i tehnička uputa dobiva se uz svaku pojedinačnu otpremu. Tehnička uputa je samo informativnog karaktera.