Opis uslužnog objekta

U skladu sa Zakonom o željeznici i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2177 od 22. studenoga 2017. o pristupu uslužnim objektima i uslugama povezanim sa željeznicom (Tekst od značaja za EGP) (SL L 307, 23.11.2017.), Luka tranzita Osijek doo kao operater uslužnog objekta donosi i objavljuje opis uslužnog objekta.

Svrha opisa uslužnog objekta je pružiti jedinstveni izvor osnovnih informacija potrebnih podnositelju zahtjeva za pružanje usluga u uslužnom objektu Luka Osijek.

Opis uslužnog objekta za 2021. i 2022. godinu 

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
Kontakt
Vrh