Pravna napomena

Uslovi korištenja web stranice 

Svako korištenje internetske stranice www.nexe.hr podložno je niže navedenim uslovima i smatra se da je svaki korisnik preuzimanjem ili korištenjem datoteka na internetskoj stranici upoznat s mjerodavnim propisima, svojim pravima i obvezama, te saglasan sa svim uslovima korištenja.
 
Sadržaji objavljeni na internetskoj stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz obvezno poštivanje autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakoga navedenog ograničenja prava. 

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, otpremanju, te svakoj drugoj vrsti upotrebe cjelovitog ili samo dijela sadržaja ovih internetskih stranica, te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez prethodnog te izričitog pismenog dopuštenja vlasnika autorskog prava, a ni uz dopuštenje nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.
 
Sadržaj ove internetske stranice namijenjen je isključivo ličnoj upotrebi korisnika u informativne svrhe. Sadržaj internetske stranice ne treba shvatiti kao izjavu o garanciji za bilo koji od proizvoda ili usluga Nexe Grupe, te će korisnik, nakon upoznavanja s Nexe Grupom putem sadržaja ove stranice, sve konkretne i preciznije obavijesti o proizvodima ili uslugama moći dobiti na prodajnim mjestima ili u sjedištu članice Nexe Grupe na koju se konkretni proizvod odnosi.
 
Logotipi i zaštitni znakovi predstavljeni na ovim stranicama zaštićeni su autorskim pravima, te se ne smiju ni na koji način koristiti na drugim internetskim stranicama. Zaštićeni pečat Nexe koji se koristi na ovoj internetskoj stranici može se odnositi na proizvode i usluge bilo koje od firmi članica Nexe Grupe, te ga ne treba poistovjećivati s nazivom firme Nexe grupa d.d.

Fotografije, slike, video klipovi, biografije osoba ili ostali materijali koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici vlasništvo su Nexe grupe d.d. Sva prava su pridržana. Dopuštenje za prenošenje informacija daje se samo subjektima koji obavljaju reklamne, uredničke i informativne djelatnosti u svrhu objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima.
 
Korisniku nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ove internetske stranice u svrhu prodaje ili ponude za prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste.  Podaci objavljeni na ovoj internetskoj stranici ne moraju u svakom trenutku biti tačni i aktuelni.
 
Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web lokacije na svoju ličnu odgovornost. Nexe grupa d.d. ili članice Nexe Grupe ni u kakvim okolnostima ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao korištenjem informacija objavljenih na ovoj internetskoj stranici. Podaci se mogu promijeniti ili objaviti bez prethodne najave. Ne postoji garancija da će ova web lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse.

Kada korisnik na predviđena mjesta na ovoj internetskoj stranici unosi dobrovoljno svoje lične podatke, takvi podaci će se koristiti samo u svrhu ispunjenja korisnikovog zahtjeva. Korisnik davanjem svojih podataka pristaje i dozvoljava Nexe Grupi da ga kontaktira radi pružanja povratne informacije o njegovom zahtjevu ili o drugim proizvodima ili ponudama Nexe Grupe.

Nexe grupa d.d. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojega dijela ove web lokacije, te uslova korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu s izvršenim promjenama na ovoj adresi.
Vrh