Zaštita ličnih podataka

PRAVILA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA
 
Nexe grupa d.d. (dalje u tekstu: Društvo) prikuplja i obrađuje lične podatke fizičkih osoba u svrhu izvršavanja zakonskih obveza, te radi ispunjavanja zadataka koje obavlja u svom redovnom poslovanju i to u obimu koji je nužan da bi se obavljala registrirana djelatnost. 
Društvo će prije prikupljanja podataka dati informaciju u koju svrhu se podaci prikupljaju, na temelju koje pravne osnove, kome se podaci otkrivaju, te o pravu pojedinca da svojim podacima pristupi, da zahtijeva njihov ispravak ili eventualno brisanje.
Ukoliko obrada podataka nije nužna za ispunjavanje zakonskih odredbi ili izvršavanje ugovora, od ispitanika će biti zatražena dozvola za obradu njegovih ličnih podataka i to u pisanom obliku.
Prikupljeni podaci će se čuvati koliko je potrebno s obzirom na rokove i u skladu sa važećim propisima, te s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni.
Društvo također preduzima sve tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite ličnih podataka koje su potrebne da bi se lični podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zloupotrebe.
Društvo će svakom ispitaniku odgovoriti na njegov zahtjev za ostvarivanjem prava u vezi s obradom ličnih podataka (uvid u obradu i promjenu podataka, brisanje i ograničenje podataka, uskraćivanje saglasnosti…). Na zahtjev ispitanika, te u slučaju ako to samo utvrdi, Društvo će dopuniti, izmijeniti ili brisati lične podatke ako su nepotpuni, netočni ili neažurni, te ako njihova obrada nije u skladu s Općom uredbom o zaštiti ličnih podataka. 
Zahtjev za ostvarivanje prava je dostupan na ovoj web stranici, te se isti u slučaju potrebe za ostvarivanjem prava u vezi s obradom ličnih podataka može ispuniti i poslati Društvu u skladu sa uputama u samom Zahtjevu.  

U cilju što efikasnije zaštite podataka, Društvo je donijelo i Pravilnik o zaštiti ličnih podataka u kojem se detaljnije reguliraju postupci u vezi zaštite privatnosti ispitanika.
Navedena Pravila zaštite ličnih podataka također primjenjuju i sve članice Nexe Grupe na koje se odnosi Opća uredba o zaštiti ličnih podataka. 

Nexe Grupa – Politika zaštite ličnih podataka
Vrh