Zaštita okoliša

Zakon o zaštiti okoliša RH definira Zaštitu okoliša kao skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćenja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu, te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

Naša je misija biti okolišno osviješten i proaktivan susjed na svim lokacijama poslovanja. Firme poslovnog sistema NEXE su redom proizvodne firme, te je samim time i njihov uticaj na okoliš znatan. Predanim ispunjavanjem zakonskih zahtjeva, poboljšavanjem poslovnih procesa, te podizanjem svijesti naših zaposlenika direktno utičemo na sprječavanje onečišćenja okoliša i šteta u okolišu.

Glavni uticaj na okoliš iz djelatnosti firmi poslovnog sistema NEXE je uticaj na zrak, što zbog prirode procesa i visokih procesnih temperatura, a što zbog praškastih komponenti u proizvodnom procesu. Iz tog razloga firmama je prioritet poboljšavati procese koji mogu uticati na emisije u zrak ugradnjom novih učinkovitih uređaja, te primjenom novih tehnoloških rješenja kojima se ostvaruju rezultati emisija u zrak niži od zakonom propisanim. 

Jedan od glavnih dugoročnih ciljeva NEXE-a je smanjiti svoj ugljični otisak uvođenjem promjena u proizvodne procese u obliku alternativnih sirovina i goriva, te visokoučinkovite proizvodne opreme.
Vrh