Zdravlje i sigurnost

Organizacija i provođenje zdravlja i sigurnosti u poslovnom sistemu NEXE temelji se na misiji, viziji i strategiji Grupe. Opredjeljenje poslovnog sistema NEXE je trajno poboljšanje uslova na mjestu rada s ciljem sprječavanja nastanka nesretnoga događaja na radu (ozljede, bolesti i smrti). U vezi s tim firme poslovnog sistema uređuju i provode zdravlje i sigurnost na radu u skladu sa zakonskim zahtjevima i evropskim direktivama, primjenjujući pravila i mjere zdravlja i sigurnosti prema utvrđenim načelima:
  • utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora na mjestu rada, te vrednovanje pripadajućega rizika;
  • edukacija i trening zaposlenika;
  • sistemsko održavanje i provjera ispravnosti opreme za rad;
  • primjena savremenih tehničkih i tehnoloških rješenja u cilju postizanja optimalnih uslova na mjestu rada;
  • komunikacija i konsultacija zaposlenika vezano za provođenje mjera zdravlja i sigurnosti na radu;
  • nadzor nad provođenjem pravila i mjera zdravlja i sigurnosti na radu;
  • istraživanje nastalog nesretnog događaja.
Vrh