NEXE Grupa predstavila je svoje prvo Izvješće o održivosti

decoration decoration decoration

NEXE Grupa, u cilju transparentnosti svog odgovornog poslovanja, predstavila je prvo Izvješće o održivosti i ranije no što to predviđaju zakonske obveze. Izvješće je pripremljeno vodeći se Europskimstandardima za izvješćivanje o održivosti (ESRS) čime je najveća članica Grupe – tvornica cementa NEXE d.d. postala prva hrvatska tvrtka iz cementne industrije koja je Izvješće pripremila prateći zahtjeve ESRS-a.


Našice, 24. siječnja 2024. - NEXE Grupa predstavila je danas svoje prvo Izvješće o održivosti koje je pripremila vodeći se Europskim standardima za izvješćivanje o održivosti čime je tvornica cementa NEXE d.d. – najveća članica NEXE Grupe, postala prva hrvatska tvrtka iz cementne industrije koja je ovo Izvješće pripremila prateći zahtjeve ESRS-a. Iako još nije obveznik izvještavanja o održivosti, ovo opsežno Izvješće kojim se izvještava o materijalnim okolišnim, društvenim i upravljačkim temama održivog poslovanja, pripremljeno je već za 2022. godinu u želji da se transparentno prikaže opredijeljenost NEXE Grupe ka odgovornom poslovanju i održivoj budućnosti.

„Izvješće o održivosti naš je prirodan put, pokazuje našu transparentnost i spremnost za pripremu ovog izvještaja i prije zakonske obveze njegove izrade. Godina o kojoj izvještavamo bila je posebno izazovna. U takvim okolnostima u NEXE Grupi smo još više prepoznali važnost održivosti kao bitnog elementa u svim područjima našeg djelovanja i u svim tvornicama NEXE Grupe“, poručio je član Uprave NEXE d.d. Velimir Vilović. 

Globalna promjena klime danas je jedan od najvećih izazova čovječanstva. Klimatske promjene već utječu na poslovanje, zbog čega je NEXE Grupa provela analizu klimatskih rizika s ciljem pravovremene prilagodbe. Kao vodeći uzrok promjene klime prepoznata je povećana koncentracija stakleničkih plinova u atmosferi, a energetski intenzivna cementnaindustrija jedna je od najznačajnijih emitera CO₂. NEXE Grupa, kao lider u industriji građevinskih materijala u regiji, klimatsku neutralnost želi postići već 2030. godine i tako dati svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promjena.

Do 2030. cilj je smanjiti specifične emisije CO₂ po toni cementa na 0 kg/t. Kako bi se to ostvarilo, klimatski tranzicijski plan za postizanje neutralnosti uključuje:povećanje energetske efikasnosti proizvodnih procesa i imovine, povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnom energetskom miksu, supstituciju fosilnih goriva korištenjem zamjenskih goriva, korištenje zamjenskih sirovina, razvoj novih generacija postojećih proizvoda sa smanjenom CO₂ emisijom, te tehnologijom za hvatanje i skladištenje CO₂. 

NEXE d.d. dosad je razvio niz novih generacija „zelenih” proizvoda koji omogućuju smanjenje CO₂ emisija za više od 10% u odnosu na industrijski standard  za proizvodnju cementa. Planira se daljnji razvoj niskougljičnih tipova cementa do 2025. godine sa smanjenjem prosječnog klinker faktora ispod 70% i daljnje smanjenje klinker faktora nakon 2025. godine. 

Kao rezultat prelaska na potrošnju električne energije iz obnovljivih izvora certificirane HEP ZelEn certifikatom te realizacijom ulaganja u vlastite fotonaponske elektrane, u 2022. godini ostvaren je značajan rast udjela energije dobivene iz OIE u ukupnoj potrošnji.

Istovremeno, nastavljen je niz projekata s ciljem povećanja energetske učinkovitosti pri čemu se ističe implementacija opreme najnovije generacije i projekt digitalizacije proizvodnje u tvornici cementa NEXE d.d. 

U korištenju zamjenskih goriva ističe se NEXE d.d. u kojem je udio supstitucije fosilnih goriva zamjenskima u 2022. godini iznosio više od 40%, a cilj je kroz dodatna ulaganja povećati taj udio do 90%, odnosno maksimalno eliminirati korištenje fosilnih goriva u procesu proizvodnje cementa do 2030. godine. Dodatno smanjenje emisija CO₂ postići će se korištenjem odgovarajućeg građevinskog otpada kao zamjenske sirovine budući da isti proizvodi značajno niže emisije CO₂ u proizvodnji cementa jer je taj proces već prošao prilikom vlastite proizvodnje. 

„Po pitanju društvenih i upravljačkih tema, istaknuo bih odgovornost NEXE Grupe u stvaranju sigurnih i dostojanstvenih radnih mjesta, s adekvatnim primanjima i jednakim prilikama za profesionalni razvoj. Ističe se naš cilj od 0 ozljeda na radu što ćemo postići ulaganjem u zaštitnuopremu i nove tehnologije koje smanjuju broj nezgoda te kontinuiranom edukacijom naših zaposlenika o sigurnim načinima rada“, dodaje Vilović. 

Kao jedna od vodećih kompanija u industriji građevinskihmaterijala, NEXE Grupa prihvaća svoju odgovornost u razvoju održivih gradova i zajednica. NEXE Grupa već dugi niz godina ima važnu ulogu u lokalnoj zajednici kroz podršku sportskim klubovima, humanitarnim projektima i mladima. NEXE proizvodi čine srž gradske infrastrukture zbog čega imaju važnu ulogu u urbanom razvoju. Upravo zbog toga NEXE Grupa kontinuirano razvija rješenja koja će smanjiti učinak na klimatske promjene i povećati otpornost na ekstremne vremenske uvjete. 

Potvrđuje to i projekt CO₂NTESSA, jedna od najvećih planiranih investicija u industriju u Republici Hrvatskoj,  koji podrazumijeva uvođenje nove tehnologije u cilju održive i troškovno učinkovite proizvodnje cementa bez CO₂ emisija od 2029. godine. Projektom CO₂NTESSA omogućit će se sinergija s projektom GT CCS kojim koordinira Agencija za ugljikovodike, a koji uključuje obnovu postojećeg cjevovoda, koji je izvan funkcije, za transport uhvaćenog CO₂ iz tvornice cementa NEXE i izgradnju infrastrukture za skladištenje CO₂, s potencijalom da postane regionalno čvorište za CO₂ i važna prekretnica u razvoju hvatanja i skladištenja ugljika u Hrvatskoj i šire. 

Cijelo Izvješće o održivosti NEXE Grupe za 2022. godinu možete pročitati ovdje: Link na Izvješće