betonske cijevi tip „B“ (1000 mm) HRN U.N1.050

Cement
Opis
  • betonske cijevi za kanalizaciju tip B su okrugle cijevi bez podnožja sa spojem na pero i utor dužine 1000 mm
  • izrađuju se od betona iz prirodnog i mljevenog kamenog agregata granulacije 0-4 mm, prirodnog kamenog agregata 4-8 mm i prirodnog kamenog agregata 8-16 mm
  • beton za izradu cijevi mora biti homogen
  • cijevi moraju biti ravne i glatke unutarnje i vanjske površine
  • na cijevi ne smije biti pukotina ni gnijezda segregiranog betona i moraju biti vodonepropusne
  • cijevi nemaju ugrađene gumene brtve tako da spojevi ne ispituju na vodonepropusnost
  • betonske cijevi za kanalizaciju tip B upotrebljavaju se za izradu kanalizacijskih sustava u kojima se ne zahtjeva vodonepropusnost spojeva kanalizacijskog sustava
  • u ponudi cijevi promjera: B ø 200/1000 mm, B ø 300/1000 mm, B ø 400/1000 mm, B ø 500/1000 mm, B ø 600/1000 mm, B ø 800/1000 mm, B ø 1000/1000 mm B ø 1200/1000 mm, B ø 500/2000 mm

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
Kontakt
Vrh