CEM II/A-M (S-V) 42,5N, miješani portlandski cement GRAND

Miješani portlandski cement, razreda čvrstoće 42,5N, prema normi HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)
Cement
Namjena
  • priprava betona i morta za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uvjetima gradnje za armirane i nearmirane betonske konstrukcije (mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih betonskih elemenata).
Isporuka
  • u rasutom stanju
  • u vrećama mase 40 kg i na paletama 1,6 t (40 vreća na paleti)
  • u vrećama mase 25 kg i na paletama 1,6 t (64 vreće na paleti)

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
Kontakt
Vrh