Cement – market d.o.o. Našice

Cement – market d.o.o. za trgovinu i usluge, Braće Radića 200, 31500 Našice, Hrvatska
Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030057398, OIB: 59104627460
Tvrtka i sjedište gdje se vode računi i brojevi računa: Privredna banka d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, IBAN: HR78 23400091100147605; Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR17 23600001101847217
Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi Uprave (direktor): Marko Sertić
Vrh