Društvena odgovornost

Svjetski poslovni savjet za održivi razvoj definira društvenu odgovornost tvrtke kao predanost da pridonese održivom ekonomskom razvoju radeći s ljudima, njihovim obiteljima, lokalnom zajednicom i društvom općenito kako bi svi mogli poboljšati uvjete u kojima žive.
 
NEXE Grupa svoju društvenu odgovornost shvaća ozbiljno te je svoje opredjeljenje jasno izrazila kroz Politiku kvalitete. Poslovni procesi su uspostavljeni na način da ostvaruju pozitivan učinak na društvo i okoliš, a njihov temelj predstavlja interes društva, etičko ponašanje te zakonska i druga pravna regulativa,  ovisno o državi u kojoj tvrtke posluju i samoj djelatnosti tvrtke.

Zaštita okoliša

Zakon o zaštiti okoliša RH definira Zaštitu okoliša kao skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćenja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Vidi opširnije

Zdravlje i sigurnost

Organizacija i provođenje zdravlja i sigurnosti u NEXE Grupi temelji se na misiji, viziji i strategiji. Opredjeljenje NEXE Grupe je trajno poboljšanje uvjeta na mjestu rada s ciljem sprječavanja nastanka nesretnoga događaja na radu (ozljede, bolesti i smrti). Vidi opširnije

Donacije i sponzorstva

NEXE Grupa svojom se Politikom kvalitete obvezala poslovati u skladu s principima društveno odgovornog poslovanja, a koji između ostalog podrazumijevaju i dobrovoljnu brigu o društvu odnosno lokalnoj zajednici u kojoj posluje. Vidi opširnije
Vrh