Ekonex d.o.o. Našice

Osnovna djelatnost Ekonexa d.o.o. Našice je gospodarenje otpadom.

EKONEX d.o.o. Našice, Braće Radića 200, 31500 Našice, Hrvatska
Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030101719, MB: 2469855, OIB: 18846322077
Tvrtka i sjedište gdje se vode računi tvrtke i brojevi računa: Privredna banka d.d., Radnička cesta 50, Zagreb; IBAN: HR8623400091110373298
Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Članovi Uprave (direktor): Igor Podravac
Vrh