Kalendar događanja

Kalendar događanja u 2019. godini.

Objave financijskih rezultata:
28.02.2019. - objava nerevidiranih financijskih rezultata za 2018. godinu
30.04.2019. - objava revidiranih financijskih rezultata za 2018. godinu, objava Godišnjeg izvješća za 2018. godinu
30.04.2019. - objava nerevidiranih financijskih rezultata za razdoblje 1. - 3. 2019.
31.07.2019. - objava nerevidiranih financijskih rezultata za razdoblje 1. - 6. 2019.
31.10.2019. - objava nerevidiranih financijskih rezultata za razdoblje 1. - 9. 2019.
*Navedeni datumi podložni su promjeni.
Vrh