MARIJAN BARIČEVIĆ, ČLAN NADZORNOG ODBORA NEXE d.d.

Odlukom Radničkog vijeća Našicecementa d.d. Našice (današnji NEXE d.d.) od 23.06.2017. godine, Marijan Baričević imenovan je za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Društva. 
Vrh