Nexe beton d.o.o. Sarajevo

Tvrtka Nexe beton d.o.o. Sarajevo bavi se proizvodnjom gotovih, svježih, transportnih betona i u njenom sastavu nalaze se dvije moderne betonare - u Sarajevu i Tuzli, te jedna mobilna betonara koja prati velike projekte širom Bosne i Hercegovine. Najveći kapacitet u Kantonu Sarajevo ima betonara u Briješću u Sarajevu. Kapacitet ove mješalice je 2,25 m3. Druga betonara je u Šičkom Brodu u Tuzli kapaciteta mješalice 2m3. Tvrtka posjeduje sedam miksera za prijevoz betona, veliku auto-pumpu za beton dužine 52 m, dvije auto-pumpe dužine 36 m i dvije mikser-pumpe dužine 28 m.
 
Nexe beton d.o.o. Sarajevo, Alipašina 22 a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Općinski sud Sarajevo, matični registarski broj subjekta upisa: MBS 65-01-0157-16
Tvrtka i sjedište gdje se vode računi tvrtke i brojevi računa:
Sberbank BH, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
TR 1401011120039924, IBAN BA391401011200448947, SWIFT SABRBA22
Osnovni kapital društva: 3.562.928,91 KM
Član Uprave (direktor): Sandra Bezdrob
Vrh