Nexe beton doo Novi Sad

Prva tvornica betona Nexe Grupe u Srbiji predstavlja i prvu greenfield investiciju Nexe Grupe u Srbiji – Nexe beton doo Novi Sad. Tvornica je potpuno automatizirana s radnim kapacitetom od 80 m³/h svježeg betona. Investicija u betonaru u Novom Sadu iznosila je 2,5 milijuna eura. Krajem rujna 2009. godine Nexe beton doo Novi Sad proširuje se na tržišno područje Beograda za još jednu suvremeno opremljenu tvornicu betona kapaciteta 100 m³/h. Uz najmoderniju opremu za proizvodnju svježeg betona, tvornica posjeduje kamione miksere za transport betona i pumpe za ugradnju betona.
 
NEXE BETON DOO Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 7v, 21000 Novi Sad, Srbija
Registar: Agencija za privredne registre Beograd, broj upisa u registar: BD 152782/2007, MB: 20366184, PIB: 105373743
Tvrtka i sjedište gdje se vode računi tvrtke i brojevi računa:  
Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bul.Mihajla Pupina 165g, Beograd, IBAN: RS35285001410775000276
Iznos temeljnog kapitala društva: 351.072.241,10 RSD (upisani novčani kapital 14.463.699,62 RSD; upisani nenovčani kapital 336.608.541,48 RSD)
Članovi Uprave (direktor): Majda Petković
Vrh