Opis uslužnog objekta

U skladu sa Zakonom o željeznici i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2177 оd 22. studenoga 2017. o pristupu uslužnim objektima i uslugama povezanima sa željeznicom (Tekst značajan za EGP) (SL L 307, 23. 11. 2017.), Luka Tranzit Osijek d.o.o. kao operator uslužnog objekta donosi i objavljuje opis uslužnog objekta.

Svrha opisa uslužnog objekta je pružiti jedinstven izvor osnovnih informacija koje su potrebne podnositelju zahtjeva za pružanje usluga u uslužnom objektu Luka Osijek.

Opis uslužnog objekta za 2021. i 2022. godinu

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
Kontakt
Vrh