Priopćenje o potencijalnom utjecaju virusa COVID-19 na poslovanje NEXE GRUPE

NEXE GRUPA d.d. dostavlja priopćenje o potencijalnom utjecaju virusa COVID-19 na poslovanje društva, a sukladno preporukama ESMA-e. 

Priopćenje 
Vrh