STJEPAN ERGOVIĆ, ČLAN UPRAVE ZA PROIZVODNJU I TEHNOLOGIJU NEXE GRUPE d.d.

Stjepan Ergović diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Cijeli radni vijek, od 01.11.2008. godine do danas, proveo je u Našicecementu d.d. Našice. Nakon pripravničkog radnog staža, obavljao je funkciju Inženjera u održavanju (2009.-2011.), a od 2011. do 2014. godine bio je Šef službe proizvodnje. Od 2014. godine bio je na funkciji Direktora sektora proizvodnje i tehničkih poslova, do imenovanja članom Uprave za proizvodnju i tehničke poslove 01.10.2015. godine. 01.11.2019. imenovan je Predsjednikom Uprave Našicecementa d.d. (današnji NEXE d.d.)

Od 01.02.2019. član je Uprave za proizvodnju i tehnologiju Nexe grupe d.d. Našice.
 
Zamjenik je predsjednika Nadzornog odbora u IGMA d.o.o. Koprivnica i Dilju d.o.o. Vinkovci.
Vrh