Sustavi upravljanja

Sustavan pristup vođenju i upravljanju procesima je način na koji osiguravamo ostvarenje svoje misije i vizije te svojih strateških ciljeva. Uvođenjem i održavanjem certificiranih sustava upravljanja brinemo o svojoj društvenoj odgovornosti. Kao certifikacijska tvrtka sa velikim ugledom u svijetu, za certifikaciju svih sustava upravljanja odabran je Lloyd's Register Quality Assurance.
 
Sustav upravljanja kvalitetom
 
Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 predstavlja temeljni sustav na koji se mogu nadograditi drugi sustavi upravljanja. Prva certificirana tvrtka je Našicecement d.d. sa datumom prvog odobrenja 03.03.2000. godine. Ostale tvrtke Grupe su certificirane 2008. godine u jedinstveni sustav upravljanja, a tranzicija na novo izdanje norme iz 2015. godine je provedena u srpnju 2018. godine. Ovo dugogodišnje posjedovanje certifikata pokazuje našu predanost i opredjeljenje sustavnom pristupu.
Certificirane tvrtke su:
  • Nexe grupa d.d. Našice (za djelatnost upravljanja Grupom),
  • Našicecement d.d. Našice (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje cementa),
  • Dilj d.o.o. Vinkovci (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje crijepa od gline, šupljih blokova i međukatne konstrukcije od gline),
  • IGMA d.o.o. Koprivnica (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje predgotovljenih betonskih elemenata, te proizvodnje i prodaje kamenih agregata),
  • Polet a.d. Novi Bečej (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje crijepa i od gline, opečnih zidnih elemenata),
  • Polet – keramika d.o.o. Novi Bečej (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje keramičkih pločica),
  • Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje šupljih opečnih elemenata). 

Sustav upravljanja okolišem
 
Sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 uveden je i certificiran u Našicecementu d.d. od 2004. godine. Tijekom srpnja 2018. godine uspješno je provedena tranzicija na novu normu iz 2015. godine. U ostalim tvrtkama Grupe postoji sustav upravljanja okolišem koji nije certificiran.

 
Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću  na radu 

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema normi OHSAS 18001 uveden je i certificiran samo u Našicecementu d.d. 2009. godine. Isto kao i sustav upravljanja okolišem, iskustva u primjeni se koriste u drugim tvrtkama Grupe.

Sustav upravljanja energijom 

Našicecement d.d. i Dilj d.o.o, kao „velika poduzeća“, s energetski intenzivnim procesima proizvodnje, su se odlučili za uvođenje ISO 50001 kao korak više u svom poslovanju i logičnu nadogradnju već postojećih sustava upravljanja. Certifikacija u Našicecementu je provedena 2016. godine, a u Dilju 2017. godine. 

Nexe Grupa - Politika kvalitete 
Našicecement d.d. Našice - Politika energije, zaštite okoliša i zdravlja i sigurnosti
Dilj d.o.o. Vinkovci - Politika upravljanja energijom

 
Vrh