Zaštita okoliša

Zakon o zaštiti okoliša RH definira Zaštitu okoliša kao skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćenja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

Naša je misija biti okolišno osviješten i proaktivan susjed na svim lokacijama poslovanja Nexe Grupe. Tvrtke članice Nexe Grupe su redom proizvodne tvrtke te je samim time i njihov utjecaj na okoliš znatan. Predanim ispunjavanjem zakonskih zahtjeva, poboljšavanjem poslovnih procesa te podizanjem svijesti naših zaposlenika direktno utječemo na sprječavanje onečišćenja okoliša i šteta u okolišu.

Glavni utjecaj na okoliš iz djelatnosti tvrtke Nexe Grupe je utjecaj na zrak, što zbog prirode procesa i visokih procesnih temperatura, a što zbog praškastih komponenti u proizvodnom procesu. Iz tog razloga tvrtkama je prioritet poboljšavati procese koji mogu utjecati na emisije u zrak ugradnjom novih učinkovitih uređaja te primjenom novih tehnoloških rješenja kojima se ostvaruju rezultati emisija u zrak niži od zakonom propisanim.

Jedan od glavnih dugoročnih ciljeva Nexe Grupe je smanjiti svoj ugljični otisak uvođenjem promjena u proizvodne procese u obliku alternativnih sirovina i goriva te visoko učinkovite proizvodne opreme.
Vrh