OGLAS O PRODAJI RABLJENIH SLUŽBENIH VOZILA I STROJEVA

decoration decoration decoration

Tvrtka IGMA d.o.o. Ciglana 10, 48000 Koprivnica objavljuje slijedeći,

OGLAS O PRODAJI RABLJENIH SLUŽBENIH VOZILA I STROJEVA

PREDMET PRODAJE:

 NazivTipGodišteLokacijaPočetna cijena u EUR s PDV-om
1MAN 33.430 - Kamion 3-osovineTGA 33.4302007Keter29.397,20
2Agregat na autoprikolici 17,5Kw--Keter533,61
3Agregat na autoprikolici 90 Kw--Keter676,62
4Steinbock #13t, dizel1995Keter925,18
5ULT 160C 14. Oktobar  - utovarivačULT 160C1987Drnje3.338,13
6TG 110 - buldozerTG 110D-Drnje2.154,60
7Steinbock #43t, dizel1993Drnje489,76
8Steinbock #202.5t, dizel1995Drnje1.087,60
9Indos #82.5t, dizel1984Drnje878,35
10VW CADY1.9 dizel2004Uprava1.503,97
11VW Golf 51.9 tdi2006Uprava2.696,20
12Plovni bager Botovacgrabiličar1966Keter

NAČIN I UVJETI PRODAJE:

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Osobna vozila i strojevi (stavke 1,2,3,4,12) mogu se pregledati 04.09.2023. od 12:00 do 13:00 sati na adresi IGMA Keter, Braće Mesarića bb, Botovo, 48322 Drnje, kontakt osoba, Dragutin Brlečić, mob: 098/211-078

Osobna vozila i strojevi (stavke 10,11) mogu se pregledati 04.09.2023. od 12:00 do 13:00 sati na adresi Ciglana 10, 48000 Koprivnica, Krešimir Rajić, mob: 098/836-927.

Osobna vozila i strojevi (stavke 5,6,7,8,9) mogu se pregledati 04.09.2023. od 12:00 do 13:00 sati na adresi IGMA-Betonska, Kolodvorska 4, 48322 Drnje, Danijel Lovrenčić, mob: 098/9869-099.

Vozila se prodaju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati ime, prezime i OIB ponuditelja, kontakt telefon, redni broj i naziv vozila za koji se daje ponuda i iznos ponude s uključenim PDV-om.

Ponuditelji snose sve troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih.

Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve eventualne porezne i druge zavisne troškove.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Rok za dostavu ponude je od 04.09.2023. do 11.09.2023.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA VOZILA, STROJEVE - NE OTVARAJ“, osobno kod tajnice ili preporučeno poštom na adresu:  IGMA d.o.o., Ciglana 10, 48000 Koprivnica

Naknadno pristigle ponude neće se razmatrati.

ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

Ponude s ponuđenom cijenom manjom od početne cijene neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Javno otvaranje ponuda neće se održati, a svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila, strojeva u roku 7 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili ne uplati ugovoreni iznos u roku 7 dana od dana potpisivanja ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude.  U tom slučaju, sklapanje ugovora o kupoprodaji može se ponuditi slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila, strojeva bez posebnog obrazloženja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

decoration decoration