CEM II/B-M (P-S) 32,5R, mešani portlandski cement

Mešani portlandski cement, razreda čvrstoće 32,5R, prema normi HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)
Cement
Namena
  • priprema betona i maltera za građevinske radove koji se izvode u propisanim uslovima gradnje za armirane i nearmirane betonske elemente nižih razreda čvrstoće. Veliku primenu ima u gradnji porodičnih objekata gde potpuno zadovoljava zahteve za izradu podloga i glazura, temelja, nenosivih i nosivih betonskih konstrukcija. Koristi se i u cestogradnji za izradu stabilizacionih slojeva
Isporuka
  • u rasutom stanju
  • u vrećama mase 40 kg i na paletama 1,6 t (40 vreća na paleti)
  • u vrećama mase 25 kg i na paletama 1,6 t (64 vreće na paleti)

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
Kontakt
Vrh