Društvena odgovornost

Svetski poslovni savet za održivi razvoj definiše društvenu odgovornost firme kao predanost da pridonese održivom ekonomskom razvitku radeći sa ljudima, njihovim porodicama, lokalnom zajednicom i društvom kako bi svi mogli poboljšati uvete u kojima žive. 

NEXE Grupa svoju društvenu odgovornost shvaća ozbiljno te je svoje opredeljenje jasno izrazila kroz Politiku kvalitete. Poslovni procesi su uspostavljeni na način da ostvaruju pozitivan učinak na društvo i životnu sredinu, a njihov temelj predstavlja interes društva, etičko ponašanje te zakonska i druga pravna regulativa, ovisno o državi u kojoj firme posluju i samoj delatnosti firme.

Zaštita životne sredine

Zakon o zaštiti životne sredine RH definiše Zaštitu okruženja kao skup odgovarajućih aktivnosti i mera kojima je cilj sprečavanje opasnosti za životnu sredinu, sprečavanje nastanka šteta i/ili prljanja životne sredine, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih životnoj sredini kao  i vraćanje životne sredine u stanje pre nastanka štete. Vidi opširnije

Zdravlje i sigurnost

Organizacija i sprovođenje zdravlja i sigurnosti u NEXE Grupi temelji se na misiji, viziji i strategiji. Opredeljenje NEXE Grupe je trajno poboljšanje uslova na mestu rada s ciljem sprečavanja nastanka nesrećnog slučaja na radu (povrede, bolesti i smrti). Vidi opširnije

Donacije i sponzorstva

NEXE Grupa se svojom Politikom kvaliteta obvezala da posluje u skladu s principima društveno odgovornog poslovanja, a koji između ostalog podrazumevaju i dobrovoljnu brigu o društvu odnosno lokalnoj zajednici u kojoj posluje.. Vidi opširnije
Vrh