IVANA ČEHULIĆ, ČLANICA UPRAVE ZA FINANSIJE NEXE GRUPE d.d.

Ivana Čehulić rođena je 1978. godine. Diplomirala je Poslovnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine, gde je 2008. godine završila i postdiplomske studije: Quality management, a pohađala je i niz domaćih i inostranih edukacija iz područja finansijskog menadžmenta. Trenutno pohađa doktorske studije: Međunarodni odnosi na Međunarodnom univerzitetu u Zagrebu - Libertas. 
 
Poslovni put započela je u Hrvatskim autoputevima gde je napredovala do Šefa samostalnog odeljenja za ekonomske i finansijske poslove odgovornog za likvidnost kompanije te upravljanje novčanim tokovima. Navedena pozicija uključivala je saradnju sa bankama, revizorskim kućama i drugim finansijskim institucijama. Iz Hrvatskih autoputeva, 2014. godine prešla je u kompaniju Tokić d.o.o. na poziciju direktora finansija što je uključivalo i učešće u razvoju poslovanja te prepoznavanje novih mogućnosti finansiranja. Od juna 2019. godine, uz poziciju direktora finansija, obavljala je i dužnost člana Uprave kompanije Autocentar Marinići d.o.o., a od jula 2019. i poziciju direktora društva Tokić d.o.o. Slovenija.  
 Od 01.02.2020. pridružuje se Nexe Grupi na poziciju članice Uprave za finansije.
Vrh