Kalendar događaja

Kalendar događaja u 2019. godini.

Objave finansijskih rezultata:
28.02.2019. - objava nerevidiranih finansijskih rezultata za 2018. godinu
30.04.2019. - objava revidiranih finansijskih rezultata za 2018. godinu, objava Godišnjeg izvešća za 2018. godinu
30.04.2019. - objava nerevidiranih finansijskih rezultata za period 1. - 3. 2019.
31.07.2019. - objava nerevidiranih finansijskih rezultata za period 1. - 6. 2019.
31.10.2019. - objava nerevidiranih finansijskih rezultata za period 1. - 9. 2019.
*Navedeni datumi podložni su promeni.
Vrh