Mešani agregati

Mešani agregat 0-4 mm

Mešavina mlevenog i prirodnog agregata za upotrebu kao agregat za beton prema HRN EN 12620.
Ostala namena: izrada glazura, uređenje životne sredine, sportskih igrališta, plaža...

Mešani agregat 0-8 mm

Mešavina mlevenog agregata za upotrebu kao agregat za beton prema HRN EN 12620.
Ostala namena: izrada glazura, uređenje životne sredine, sportskih igrališta, plaža...

Mešani agregat 0-16 mm

Mešavina agregata za beton proizvedena prema propisanim recepturama kao nasipni materijal i agregat za proizvodnju betona.

Mešani agregat 0-32 mm

Mešavina agregata za beton proizvedena prema propisanim recepturama kao nasipni materijal i agregat za proizvodnju betona.

Mešani agregat 0-63 mm

Kvarcitni šljunak koji se prema posebnim uslovima i zahtevima kupca (projekata) poboljšava mešanjem pojedinih frakcija agregata radi upotrebe kao nasipni materijal i agregat za upotrebu u građevinarstvu i cestogradnji prema HRN EN 13242.

Mešavina agregata za zaštitni sloj (tampon) 0-32 mm

Mešavina agregata za zaštitni sloj (tampon) izrađuje se prema traženim krivuljama kao zaštitni sloj u rekonstrukciji i izgradnji pruga.

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
Kontakt
Vrh