Pretovar i skladištenje

Luka Tranzit Osijek jedini je lučki operater u međunarodnoj rečnoj luci Osijek. Nalazi se na desnoj obali Drave, samo 13 kilometara od ušća Drave u Dunav. Plovni put reke Drave do Luke Tranzit Osijek nosi klasu plovnosti IV. Tradicija u obavljanju lučkih i skladišnih delatnosti duža od 60 godina, blizina i odlična prometna povezanost Luke Tranzit Osijek s autoputem na koridoru Vc, međunarodnom Vazdušnom lukom Osijek i železničkom infrastrukturom omogućuje Vam: 
- brz i siguran pretovar i skladištenje gotovo svih vrsta roba u otvorenim i zatvorenim skladištima
- organizaciju rečnog, putnog i železničkog transporta Vaše robe 
- agencijske usluge u unutrašnjoj plovidbi. 

Kapaciteti Luke Tranzit Osijek su: 
- raspolaže sa 100 m strme obale kao i  250 metara kose obale na kojima se nalaze 4 dizalice kapaciteta od 5 do 20 tona nosivosti i poseduje 5.700 metara pruge u samoj luci
- 20.000 kvadratnih metara otvorenog skladišnog prostora i 5.000 kvadratnih metara zatvorenog skladišnog prostora 
- za potrebe manipulacije robom u međunarodnom saobraćaju  luka ima registrovana carinska skladišta tipa A
- lučki brod gurač za manevre plovnim objektima u luci kao i otpremu i dopremu barži sa Dunava 

Povoljan geografski položaj, odlična putna i železnička povezanost sa zaleđem kao i dugogodišnje iskustvo u pretovaru rasutih tereta (šljaka, ugalj, šljunak, đubrivo, kamen, žitarice), svih vrsta generalnih tereta (paletizirani tereti, tereti u big bagovima, metali svih vrsta) i specijalnih tereta, garancija su uspešnog i efikasnog pretovara roba u Luci Tranzit Osijek. 

Za potrebe pretovara roba u luci Osijek, Luka poseduje: 
- 2 dizalice nosivosti 20 t
- 2 dizalice nosivosti 5 t 
- 3 utovarivača
- 1 mini utovarivač 
- 1 buldožer
- 10 viličara nosivosti 2,5 - 10 t 
- kolsku vagu nosivosti 50 t 

Luka poseduje sledeće plovne objekte: 
- brod gurač "Aljmaš" snage 281 kW
- otvorenu potisnicu PO 4805 nosivosti 1.100 t 
- plovnu dizalicu "Orao" nosivosti 5 t 
- usisni  amortizer "Galeb" kapaciteta 100 m3/h

Katalog Luke Tranzit Osijek

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
Kontakt
Vrh