Uprava i Nadzorni odbor Nexe grupe d.d.

IVAN ERGOVIĆ, PREDSEDNIK UPRAVE NEXE GRUPE d.d.

Ivan Ergović rođen je 1956. godine u Feričancima (Našice). Srednju mašinsku tehničku školu završio je u Zagrebu 1975. godine. Diplomirao je 1982. godine na Fakultetu mašinstva i brodogradnje u Zagrebu. Kao pripravnik je radio u RO Rade Končar – Elektrouređaji Zagreb. U Fabrici cementa Našice počeo je da radi 1983. godine kao inženjer mašinstva u službi održavanja. Šef službe mašinskog održavanja postao je 1987., a 1990. godine je od strane tadašnjeg Radničkog ... Vidi opširnije

DRAŽEN IVEZIĆ, ZAMENIK PREDSEDNIKA UPRAVE I ČLAN UPRAVE ZA CRVENU DIVIZIJU NEXE GRUPE d.d.

Dražen Ivezić rođen je 1966. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu završio je u Ivankovu, a nakon završene gimnazije u Vinkovcima diplomirao je na Fakultetu mašinstva i brodogradnje na Univerzitetu u Zagrebu. Završio je GMP na IEDC u Bledu. Zaposlen je u Dilju d.o.o od 1994. godine... Vidi opširnije

JOSIP ERGOVIĆ, ČLAN UPRAVE ZA KOMERCIJALNE POSLOVE NEXE GRUPE d.d.

Josip Ergović rođen je 1980. godine. 2005. godine završio je diplomske studije na Univerzitetu u Zagrebu – Ekonomski fakultet, a 2010. godine i GMP na IEDC Bled, Slovenija. U Nexe Grupi zaposlen je od sredine novembra 2005. godine. Vidi opširnije

STJEPAN ERGOVIĆ, ČLAN UPRAVE ZA PROIZVODNJU I TEHNOLOGIJU NEXE GRUPE d.d.

Stjepan Ergović diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Celi radni vek, od 01.11.2008. godine do danas, proveo je u Našicecementu d.d. Našice. Vidi opširnije

IVAN ERGOVIĆ, ML., ČLAN UPRAVE ZA STRATEGIJU I RAZVOJ NEXE GRUPE d.d.

Ivan Ergović rođen je 1982. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Pohađao je niz edukacija na temu upravljanja promenama, strateškog menadžmenta i organizacionog dizajna, a 2017. godine pohađao je Advanced Program in Business u organizaciji Instituta za inovacije. Vidi opširnije

ŽELJKO PERIĆ, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA NEXE GRUPE d.d.

Željko Perić rođen je 1958. godine. Diplomirao je spoljnu trgovinu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu 1982. godine. Tokom poslovne karijere završio je veliki broj stručnih seminara i treninga na poslovnim školama, edukacionim centrima i investicionim bankama, poput Harvard Business School, Boston;  IMD, Lausanne; IEDC, Bled; Management Center Europe, Bruxelles; UBS, Zurich, itd. Vidi opširnije

ŽELJKO LUKAČ, ZAMENIK PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA NEXE GRUPE d.d.

Željko Lukač rođen je 1969. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Univerzitetu Mary Hardin Baylor u Beltonu, Texas, 1993. godine, smer Marketing i finansije. 1995. godine završio je magistraturu u poslovnom upravljanju (MBA) na Univerzitetu Texas u Austinu. Vidi opširnije

OLEG USKOKOVIĆ, ČLAN NADZORNOG ODBORA NEXE GRUPE d.d.

Oleg Uskoković rođen je 1966. godine. Diplomirao je 1994. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zagrebu stekavši titulu diplomiranog pravnika. Oleg Uskoković ima više od 20 godina iskustva rada u struci. Partner je u Advokatskom društvu Uskoković i partneri d.o.o. Vidi opširnije
Vrh