Zaštita životne sredine

Zakon o zaštiti životne sredine RH definiše Zaštitu okruženja kao skup odgovarajućih aktivnosti i mera kojima je cilj sprečavanje opasnosti za životnu sredinu, sprečavanje nastanka šteta i/ili prljanja životne sredine, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih životnoj sredini kao  i vraćanje životne sredine u stanje pre nastanka štete.

Naša je misija da, u smislu očuvanja životne sredine, budemo osvešćen i proaktivan sused na svim lokacijama poslovanja. Firme NEXE Grupe su redom proizvodne firme te je samim tim i njihov uticaj na okolinu  znatan. Predanim ispunjavanjem zakonskih zahteva, poboljšavanjem poslovnih procesa kao i  podizanjem svesti naših zaposlenih direktno utičemo na sprečavanje zagađenja životne sredine i šteta u njoj.

Glavni uticaj na životnu sredinu iz delatnosti firmi NEXE Grupe je uticaj na vazduh, što zbog prirode procesa i visokih procesnih temperatura, a što zbog praškastih komponenti u proizvodnom procesu. Iz tog razloga firmama je prioritet poboljšavanje procesa koji mogu uticati na emisije u vazduh ugradnjom novih efikasnih uređaja kao i  primenom novih tehnoloških rešenja kojima se ostvaruju rezultati emisija u vazduh niži od zakonom propisanih. 

Jedan od glavnih dugoročnih ciljeva NEXE Grupe je da se smanji  emisija ugljenika uvođenjem promena u proizvodne procese u obliku alternativnih sirovina i goriva kao i visoko  efikasne proizvodne opreme.
Vrh