Zdravlje i sigurnost

Organizacija i sprovođenje zdravlja i sigurnosti u Nexe Grupi temelji se na misiji, viziji i strategiji Grupe. Opredeljenje Nexe Grupe je trajno poboljšanje uslova na mestu rada s ciljem sprečavanja nastanka nesrećnog slučaja na radu (povrede, bolesti i smrti). U svezi s tim članice Nexe Grupe uređuju i sprovode zaštitu i sigurnost na radu u skladu sa zakonskim zahtevima i evropskim direktivama primenjujući pravila i mere zdravlja i sigurnosti prema utvrđenim načelima:
 
utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora na mestu rada kao i vrednovanje pripadajućeg rizika;
edukacija i trening zaposlenih;
sistemsko održavanje i provera ispravnosti opreme za rad;
primena savremenih tehničkih i tehnoloških rešenja u cilju postizanja optimalnih uslova na mestu rada;
komunikacija i konsultacija zaposlenih vezano za sprovođenje mera zdravlja i sigurnosti na radu;
nadzor nad sprovođenjem pravila i mera zdravlja i sigurnosti na radu;
istraživanje nastalog nesrećnog slučaja.
Vrh