ŽELJKO LUKAČ, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA NEXE GRUPE d.d.

Željko Lukač rođen je 1969. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Univerzitetu Mary Hardin Baylor u Beltonu, Texas, 1993. godine, smer Marketing i finansije. 1995. godine završio je magistraturu u poslovnom upravljanju (MBA) na Univerzitetu Texas u Austinu. Nakon završetka magistrature kratko vreme radi u Americi, te se sredinom 1996. godine vraća u Hrvatsku gde se priključuje vodećoj osiguravajućoj kući Croatia Osiguranje d.d. U težnji za bržim napredovanjem u februaru 1997. godine odlazi u Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) u kojoj počinje da radi kao finansijski analitičar. U Europskoj banci za obnovu i razvoj radio je na poziciji glavnog bankara u Uredu EBRD-a u Zagrebu i Londonu i bio odgovoran za različite projekte kreditiranja i ulaganja deoničkog kapitala u sektorima građevinskih materijala, prehrambene industrije, turizma i farmaceutske industrije.

2003. godine zajedno s partnerima osniva i vodi prvi hrvatski private equity fond - Quaestus Private Equity Kapital. 

Tokom 2008. godine preuzima i dužnost predsednika Uprave Metronet telekomunikacije d.d. - firme kojoj je većinski vlasnik Quaestus fond i koja je zapala u financijske poteškoće. Nakon uspešno sprovedenog operativnog i finansijskog restrukturiranja, u februaru 2017. godine uspešno realizuje prodaju većinskog udela u Metronetu. 

Trenutno g. Lukač radi kao predsednik Uprave u društvu Inceptum ICT gde je zadužen za realizaciju poslovnog plana i koordinaciju članova Uprave. Takođe vrši i dužnosti predsednika nadzornih odbora u Nexe grupi d.d. i Našicecementu d.d.
Vrh