Glavne skupštine NEXE d.d. i NEXE GRUPE d.d. primile na znanje izvješća za 2020.

decoration decoration decoration

15. lipnja 2021., Našice – Glavne skupštine društava NEXE d.d. i NEXE GRUPA d.d. su na svojim sjednicama održanim danas u Našicama primile na znanje godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje financijsko izvješće NEXE Grupe, kao i izvješća poslovodstava društava za 2020. godinu, te su donijete i odluke o upotrebi dobiti i davanju razrješnica Upravi i Nadzornom odboru NEXE d.d. i NEXE GRUPE d.d.

Predsjednik uprave Ivan Ergović izvijestio je prisutne o iznimno uspješnim poslovnim rezultatima u prošloj godini.

"2020. će ostati zabilježena kao rekordna godina za NEXE cement u kojoj smo isporučili preko milijun tona cementa i Namala - najveću količinu ikad isporučenu iz naše tvornice cementa. NEXE Grupa prepoznala je važnost onih projekata, koji su uz pravovremenu prilagodbu poslovanja novonastalim okolnostima i rast prodajnih pokazatelja, doprinijeli većoj energetskoj učinkovitosti tvrtki u našem poslovnom sustavu. Takva kombinacija unapređenja prodajnih aktivnosti te pozitivnih efekata u proizvodnom djelu, uz kontinuirano unapređenje svih poslovnih procesa, rezultirali su uspješnim poslovanjem"

Ivan Ergović Predsjednik uprave

U 2020. godini konsolidirani prihod od prodaje porastao je 7,08% u odnosu na 2019. godinu. Najveći rast u odnosu na 2019. godinu ostvaren je na tržištu Srbije, dok je u odnosu na plan i unatoč svim izazovnim okolnostima, ostvaren rast i na tržištu Hrvatske i na tržištu Srbije. Nastavljen je i trend rasta ukupnih poslovnih prihoda koji su 7,05% viši nego 2019. godine. Naglašen je i pozitivan efekt uslijed manjih materijalnih troškova kao posljedica povećanja energetske efikasnosti, smanjenja specifičnih utrošaka i povećanja udjela korištenja alternativnih goriva. Istovremeno, u skladu s pozitivnim trendovima poslovanja uslijed uspješne realizacije planova i projekata te dodatnih postignuća zaposlenika, povećavana su i materijalna prava radnika pri čemu je došlo do rasta troškova osoblja. Ostvarena EBITDA iznosi 281.341.347 kuna što je rast od 35,22% u odnosu na ostvarenu EBITDA u 2019. godini. Ostvarena dobit Grupe za 2020. godinu iznosi 153.191.773 kuna.

Jedan od preduvjeta za ovakve rezultate poslovanja su i kontinuirana ulaganja NEXE Grupe. Ona su u 2020. godini iznosila 115 milijuna kuna. Istaknuta su ulaganja u NEXE d.d. s ciljem povećanja kapaciteta, povećanja energetske učinkovitosti postrojenja i povećanja udjela korištenja alternativnih goriva. U Dilju d.o.o. Vinkovci završen je projekt nadogradnje tunelske peći i rekonstrukcije komornih sušara koji je rezultirao uštedama u toplinskoj energiji, povećanjem učinkovitosti proizvodne linije, smanjenjem emisije CO₂, kao i ukupnom uštedom energije. AD Polet IGK u tvornici crijepa u Novom Bečeju realizirao je ulaganje u Crepanu 2 kojim je automatiziran proces sušenja uz dodatne pozitivne efekte kroz smanjenje loma i utrošak energije, dok je u tvornici cigle u Sremskim Karlovcima realiziran projekt ugradnje robota u Pogonu 2, što je uz optimizaciju proizvodnje rezultiralo i proširenjem proizvodnog kapaciteta – mogućnošću proizvodnje termo bloka i kanalica.

"To su samo neki od značajnih projekata na čijem tragu nastavljamo i u 2021. godini u koju ulazimo sa smanjenim ukupnim dugom Grupe i smanjenim troškom financiranja, a uslijed uspješno okončanog procesa refinanciranja duga Grupe krajem 2020. godine. U takvim okolnostima, NEXE Grupa usmjerava svoje aktivnosti u projekte implementacije tehnologija i/ili unapređenja procesa koji će u konačnici rezultirati daljnjim smanjenjem razine emisije ugljika, povećanjem udjela korištenja alternativnih goriva, povećanjem energetske efikasnosti naših tvornica, ali i općenito unapređenjem poslovnih procesa na svim razinama", najavio je predsjednik uprave Ivan Ergović.

Također, Glavne skupštine društava NEXE d.d. i NEXE GRUPA d.d. donijele su odluke kojima se odobrava Ugovor o pripajanju društva NEXE GRUPA d.d. društvu NEXE d.d. Pripajanje društava će biti provedeno danom upisa takvog pripajanja u nadležni sudski registar, a provodi se s ciljem izravnog objedinjavanja poslovanja, čime će se dodatno osnažiti bilančna imovina i poslovanje Društva preuzimatelja. Pripajanjem će se dobiti jednostavnija organizacijska struktura u okviru jednog društva, smanjit će se administrativni troškovi i troškovi potpornih funkcija te unaprijediti upravljanje ljudskim resursima u poslovnom sustavu NEXE.

decoration decoration