CO₂NTESSA

decoration decoration

Ubrzanje tranzicije prema klimatskoj neutralnosti: Klimatski neutralna proizvodnja cementa u tvornici cementa NEXE u Našicama

Projekt CO₂NTESSA dovest će do implementacije inovativne tehnologije za hvatanje CO₂ u tvornici cementa NEXE u Našicama, Hrvatska. Izvršit će se modifikacija postojećeg pogona na bazi Polysius PureOxyfuel tehnologije koju je razvila grupacija ThyssenKrupp. Na osnovu toga projekt CO₂NTESSA omogućit će hvatanje > 700 tisuća t CO₂ godišnje, te tako proizvodnju cementa u NEXE-u približiti nultoj stopi emisija. Pored toga, projekt CO₂NTESSA oslobodit će potencijal da NEXE postane prvi negativni emiter CO₂ u EU zbog upotrebe alternativnih goriva.

Cementna industrija energetski je vrlo intenzivna i jedan je od najvažnijih emitera CO₂, odgovorna za oko 4% svih emisija na razini EU-a. Potreba za dekarbonizacijom cementne industrije hitna je kako bi se spriječio rizik zadržavanja emisija CO₂ nakon 2050. godine, kada EU planira postići potpunu ugljičnu neutralnost.  

Geološki vrlo prikladna on-shore lokacija za skladištenje Bockovci udaljena je samo 38 km, što omogućuje energetski i troškovno učinkovito utiskivanje uhvaćenog CO₂ u slani akvifer. Projektom CO₂NTESSA omogućit će se sinergija s projektom GT CCS, koji uključuje obnovu postojećeg cjevovoda, koji je izvan funkcije, za transport uhvaćenog CO₂ iz tvornice cementa NEXE i izgradnju infrastrukture za skladištenje CO₂. Očekuje se da će projekt GT CCS biti uvršten na EU popis projekata od zajedničkog interesa (PCI), s potencijalom da postane regionalni hub za CO₂, čime će projekt CO₂NTESSA postati važna prekretnica u razvoju hvatanja i skladištenja ugljika u Hrvatskoj i šire.

Tehnologije za hvatanje CO₂ u proizvodnji cementa zahtijevaju golema ulaganja, čineći visoke troškove glavnom preprekom za široku primjenu rješenja za hvatanje CO₂, stoga je javno financiranje ključno za postizanje energetskih i klimatskih ciljeva u industriji cementa. Ukupni trošak investicije u projekt CO₂NTESSA biti će 400 milijuna EUR, što ga čini jednim od najvećih planiranih ulaganja u industriju u Hrvatskoj.


Projekt CO₂NTESSA omogućuje hvatanje CO₂ na troškovno učinkovitiji način u usporedbi sa sličnim projektima hvatanja CO₂, osiguravajući dugoročnu konkurentnost cementnih proizvoda u RH i inozemstvu.


NEXE je prijavio projekt CO₂NTESSA na treći poziv velikih razmjera za dodjelu sredstava Inovacijskog fonda EU u ožujku 2023. godine (Inovacijski fond projekti velikih razmjera  – opća dekarbonizacija). Projektu CO₂NTESSA već je iskazana široka potpora, od lokalne do razine EU-a, s glavnim zainteresiranim stranama u industriji.