Zdravlje i sigurnost

decoration decoration decoration

Organizacija i provođenje zdravlja i sigurnosti u poslovnom sustavu NEXE temelji se na misiji, viziji i strategiji.

Opredjeljenje poslovnog sustava NEXE je trajno poboljšanje uvjeta na mjestu rada s ciljem sprječavanja nastanka nesretnoga događaja na radu (ozljede, bolesti i smrti). U svezi s tim tvrtke poslovnog sustava uređuju i provode zdravlje i sigurnost na radu u skladu sa zakonskim zahtjevima i europskim direktivama primjenjujući pravila i mjere zdravlja i sigurnosti prema utvrđenim načelima:

  • utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora na mjestu rada te vrjednovanje pripadajućega rizika;
  • edukacija i trening zaposlenika;
  • sustavno održavanje i provjera ispravnosti opreme za rad;
  • primjena suvremenih tehničkih i tehnoloških rješenja u cilju postizanja optimalnih uvjeta na mjestu rada;
  • komunikacija i konzultacija zaposlenika vezano za provođenje mjera zdravlja i sigurnosti na radu;
  • nadzor nad provođenjem pravila i mjera zdravlja i sigurnosti na radu;
  • istraživanje nastalog nesretnog događaja.