EnU-2

decoration

Naziv projekta: ENERGETSKA OBNOVA I OIE U TVORNICI CEMENTA NEXE d.d. – EnU-2  (KK.04.1.1.03.0291)

Javni poziv: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama, KK.04.1.1.03 – inačica 3, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Kratki opis projekta:

Projekt obuhvaća provedbu mjera energetske učinkovitosti i  obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu i energetsku obnovu zgrada čija je svrha povećanje učinkovitosti korištenja energije te smanjenje udjela konvencionalnih izvore uvođenjem obnovljivih izvora energije u tvornice cementa Nexe d.d u Našicama. Mjere koje će se provoditi u sklopu proizvodnog pogona te u zgradama uključuju: uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona; provođenje tehnoloških i ostalih mjera i zahvata u proizvodnom/radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa; revitalizacija električnih instalacija-učinkoviti sustavi rasvjete;  ugradnja pametnih brojila i uređaja za detaljnije praćenje potrošnje energije; postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca;  toplinsko izoliranje vanjskih neprozirnih dijelova ovojnice zgrade (krova, vanjskog zida, poda prema tlu, ukopanih dijelova ovojnice, podova prema vanjskom prostoru, podova, stropova i zidova prema negrijanom prostoru), zamjena ili obnova vanjske stolarije, zamjena ili obnova svjetlosnih otvora); poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava ventilacije zgrada; postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa dizalicama topline s vodom kao ogrjevno-rashladnim medijem u sekundarnom krugu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Provedbom projekta i njihovih mjera ostvarit će se ušteda u isporuci energije za 1.560.336,24 kWh (64,73%) u odnosu na početno stanje.

Provedba mjera korištenja obnovljivih izvora energije rezultirati će povećanom količinom obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji projektne cjeline za 917.130,4 kWh.

Ukupna vrijednost projekta:  24.942.402,11 HRK

Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava: 9.892.211,18 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 09.06.2020. - 30.06.2023.

Kontakt osobe za više informacija:

Matija Koš, voditelj projekta

e-mail: matija.kos@nexe.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Saznajte više na stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova.