Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE OPA KETER, IGMA d.o.o.

decoration

Naziv projekta: POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJE OIE OPA KETER, IGMA d.o.o. (KK.04.1.1.03.0365)

Javni poziv: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama, KK.04.1.1.03 – inačica 3, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Kratki opis projekta:

Projekt obuhvaća provedbu mjera energetske učinkovitosti i  obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu čija je svrha povećanje učinkovitosti korištenja energije te smanjenje udjela konvencionalnih izvore uvođenjem obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu IGMA d.o.o. Mjere koje će se provoditi u sklopu proizvodnog pogona uključuju: provođenje tehnoloških i ostalih mjera i zahvata u proizvodnom/radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa; ugradnja pametnih brojila i uređaja za detaljnije praćenje potrošnje energije;  postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca,.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Provedbom projekta i mjera ostvarit će se ušteda u isporuci energije projektnoj cjelini za 547.725,74 kWh, tj. 65,22% u odnosu na početno stanje.

Također, provedba mjera korištenja obnovljivih izvora energije rezultirati će povećanom količinom obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji projektne cjeline za 112.113,23 kWh.

Ukupni očekivani rezultati su smanjenje isporučene energije u proizvodnom pogonu od 65,22%.

Uz navedeno, ostvarit će se smanjenje emisije CO2 od 192,17 t/god.

Ukupna vrijednost projekta:  40.201.982,42 HRK

Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava: 14.506.461,25 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 31.07.2020. - 30.06.2023.

Kontakt osobe za više informacija:

Krunoslav Alduk, voditelj projekta

e-mail: krunoslav.alduk@nexe.hr

Projekt se financira iz  MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST 2021.-2026.

Financira Europska unija – NextGenerationEU