Kalendar događanja

decoration decoration decoration
Kalendar događanja u 2019. godini.

Objave financijskih rezultata:

  • 28.02.2019. - objava nerevidiranih financijskih rezultata za 2018. godinu
  • 30.04.2019. - objava revidiranih financijskih rezultata za 2018. godinu, objava Godišnjeg izvješća za 2018. godinu
  • 30.04.2019. - objava nerevidiranih financijskih rezultata za razdoblje 1. - 3. 2019.
  • 31.07.2019. - objava nerevidiranih financijskih rezultata za razdoblje 1. - 6. 2019.
  • 31.10.2019. - objava nerevidiranih financijskih rezultata za razdoblje 1. - 9. 2019.

*Navedeni datumi podložni su promjeni.