Cigla

TB 25

POLET a.d.

 • OPIS

  NEXE Termo blokovi velikog formata omogućuju manji utrošak po m2, manji utrošak morta i uštedu vremena u gradnji. Toplinsko izolacijska svojstva termo blokova postižu se pravilnim projektiranjem poroznosti, dimenzija i dizajna konačnog proizvoda. Na taj način omogućena je akumulacija topline tako da se blokovi polako hlade, a ljeti sporo zagrijavaju. Osim izvrsnih termoizolacijskih svojstava, termo blokovi zahvaljujući svojoj poroznosti imaju lakšu masu što uvelike olakšava manipulaciju blokovima na gradilištu.

 • SPECIFIKACIJE

  • Dimenzije 380x250x238
  • Masa (kg) cca 16,2
  • JNF 11,6
  • Potrošnja opeke (kom/m2) 10,7
  • Potrošnja opeke (kom/m3) 44
  • Pakiranje - paleta (kom) 72
decoration decoration decoration