N - Invest d.o.o. Sarajevo

decoration

N-Invest d.o.o. Sarajevo, Alipašina 22 A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Općinski sud u Sarajevu; matični registarski broj subjekta upisa: 65-01-0237-17.

Tvrtka i sjedište gdje se vode računi tvrtke i brojevi računa: Sberbank BH d.d. Sarajevo TR.RN.1401011120057966, IBAN BA391401011200532173, SWIFT SABRBA22.

Iznos temeljnog kapitala društva: 1.773.659,48 KM (uplaćen u cijelosti)                  

Članovi Uprave (direktor): Mustafa Tinjak