Ivan Ergović, član uprave Nexe d.d.


Ivan Ergović rođen je 1982. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Pohađao je niz edukacija na temu upravljanja promjenama, strateškog menadžmenta i organizacijskog dizajna, a 2017. godine pohađao je Advanced Program in Business u organizaciji Instituta za inovacije.

Svoj poslovni put započinje u Nexe grupi d.d. 2012. godine na poslovima stručnog suradnika za riznicu. 2014. godine prelazi u Nexe beton d.o.o. Našice na funkciju direktora Sektora komercijalnih poslova, da bi 2016. godine bio imenovan pomoćnikom člana Uprave za komercijalne poslove Našicecementa d.d. Našice (današnji NEXE d.d.). Odlukom Nadzornog odbora, 01.02.2019. godine dolazi na funkciju člana Uprave za strategiju i razvoj Nexe grupe d.d. Našice, a pripajanjem Nexe grupe d.d. društvu NEXE d.d. 01.07.2021., na funkciji je člana Uprave NEXE d.d. 

decoration decoration