Ivan Gerovac, Član nadzornog odbora Nexe d.d.

Ivan Gerovac rođen je 08.07.1959. u Cerovniku kod Ogulina gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomu stječe na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (po planu i programu bivšeg Fakulteta za vanjsku trgovinu), a na riječkom Sveučilištu magistrira na području ekonomske znanosti i stječe naziv magistra znanosti. 

Kontinuirano se obrazuje na brojnim seminarima i konferencijama (Svjetska banka, EBRD, domaće konferencije), tečajevima (Canadian Academy of Bankers, Belgium Academy of Bankers, Chicago Business School i druge) i ciljanim edukacijama (revizija, kontroling, poslovanje financijskim derivatima, vrijednosni papiri…). 

Cijeli radni vijek proveo je u bankarstvu i to u Privrednoj banci Zagreb d.d., ali na vrlo različitim poljima rada - kreditiranje poduzeća, investicijsko bankarstvo, devizno poslovanje, restrukturiranje banke, riznično poslovanje, računovodstvo i kontroling.

Tijekom karijere posljednjih tridesetak godina obnašao je odgovorne rukovodeće funkcije u Banci – od izvršnog direktora, pomoćnika generalnog direktora, ovlaštene osobe za restrukturiranje banke, do člana Uprave. Upravo na mjestu člana Uprave za rad s velikim poduzećima, devizno poslovanje i investicijsko bankarstvo završava bankarsku karijeru.
Uz obnašanje funkcija u Privrednoj banci Zagreb d.d., tijekom zadnjih tridesetak godina bio je i član brojnih nadzornih odbora iz područja industrije, turizma i trgovine. 

Od 01.01.2022. Ivan Gerovac član je Nadzornog odbora NEXE d.d.

decoration decoration