Josip Ergović, član uprave Nexe d.d.

Josip Ergović rođen je 1980. godine. 2005. godine završio je diplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu – Ekonomski fakultet, a 2010. godine i GMP na IEDC Bled, Slovenija.  

U Nexe Grupi zaposlen je od sredine studenog 2005. godine. Nakon pripravničkog radnog staža, od travnja 2007. do rujna 2008. godine obavljao je poslove pomoćnika direktora riznice. Od rujna 2008. do lipnja 2012. godine bio je na funkciji direktora Sektora nabave Nexe grupe d.d. gdje je bio odgovoran za stratešku i operativnu nabavu u svim članicama Nexe Grupe u Hrvatskoj, BiH i Srbiji. U srpnju 2012. godine prelazi na funkciju direktora komercijalnih poslova u Našicecementu d.d. Našice (današnji NEXE d.d.), te se njegova odgovornost osim u dijelu strateške nabave i logistike, proširuje i na odgovornost za prodaju cementa i betona, a 01.10.2015. godine imenovan je i članom Uprave za komercijalne poslove. Od 01.02.2019. do pripajanja Nexe grupe d.d. društvu NEXE d.d. 01.07.2021., obavljao je i funkciju člana Uprave za komercijalne poslove Nexe grupe d.d.

Član je Nadzornog odbora u Dilju d.o.o. Vinkovci, IGMA d.o.o. Koprivnica i Osijek – koteksu d.d. Osijek.

decoration decoration